Tisztelt Pénztártag!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 2007. december 01-én lépett hatályba. A Pénztár az új belépőket (a felügyelet által többször ellenőrzött szabályzata alapján) már e szerint azonosította, a korábban belépők esetében ezt pótolni kellett. Azok számára, akik az azonosítási kötelezettségüknek nem tettek eleget, a kifizetést már 2009. január 01-től meg kellett tagadni.

A Pénztárnak ügyfél-átvilágítási kötelezettsége csak az ügyfelekkel kapcsolatban keletkezik: a pénztártagokkal és a támogatókkal. A hatályos szabályzat a honlapról letölthető: szabályzatok

1. Gyakorlati tennivalók tagok részére:

A 2008 előtt belépett tagok túlnyomó része az elmúlt évek folyamán azonosításra került. Nagyon kevés adathiányos, vagy azonosítatlan tag van, őket levélben értesítjük.

2. Gyakorlati tennivalók foglalkoztatók részére:

Csak azokra vonatkozik, akik támogatói szerződést kívánnak a Pénztárral kötni. Ebben az esetben az aláírási jogosultság ellenőrzése (30 napnál nem régebbi cégkivonat) és a tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltése is kötelező. A jelenlegi szerződések nem támogatói, hanem munkáltatói tagi szerződések ezekkel kapcsolatban egyéb teendő nincs.


Tovább honlapunkra