Tisztelt Pénztártag!

A HM tájékoztatójával ellentétben, amely tárcánál dolgozó pénztári tagságot is érinti, a tagság szüneteltetésére a pénztártagnak nincs módja. Az önkéntes pénztári törvény erre nem ad lehetőséget. A pénztártag csak a tagdíjfizetését függesztheti fel, a tagságát nem.

A költségvetési törvény által szabályozott bruttó 200 eFt felső korlát bevezetése a cafeteria és a béren kívüli juttatások rendszerében, valamint az, hogy a HM vezetése nem fogadta el az egészségpénztár javaslatát a munkáltatói hozzájárulás más, törvényes módon történő fizetésére mindkét Pénztár esetében (nyugdíj és egészség) - amely sem a munkáltatónak nem jelentett volna többletterhet, sem a pénztártag nem kapott volna kevesebb juttatást, sőt…-, a pénztár az alábbi lehetőségeket javasolja a HM tárca egészségpénztári tag dolgozói részére, amely javaslat a soron következő 2013. május 10.-i küldöttközgyűlés Alapszabály módosításában is helyet kap:

1. A tag kérje, hogy a munkáltató a 3000 Ft munkáltatói hozzájárulás utalását függessze fel, de az egyéni 3000 Ft-ot utalja továbbra is a pénztárba;
2. A tag kérje - amennyiben jövedelmi viszonyai megengedik -, hogy a 3000 Ft munkáltató hozzájárulás helyett, a tag egyéni 3000 forintos befizetését növeljék meg 6000 Ft-ra;

A pénztár úgy módosítja az alapszabályát, hogy a 1. esetben sem éri a tagot joghátrány, hátraléka nem fog keletkezni, az eddig és ezután felhalmozott pénzét szabadon használhatja.
A 2. esetben természetesen a 6000 Ft befizetése után jár a 20 %--os adó-visszatérítés.

A pénztár mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a következő években a tagság újra teljes körűen kapja meg a korábbi években már megszokott, a jövedelembe beépülő munkáltatói hozzájárulását, amellyel továbbra is célunk az egészségtudatos magatartás fejlesztése, a betegség megelőzés, szükség esetén helyreállítás minél hatékonyabb biztosítása.

Tovább honlapunkra